Undervattensgjuten konstruktion typ 1

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • betongmassa:

  betong som ännu inte har hårdnat, kallas även färsk betong

 • flyttning:

  material eller utrustning som demonteras och återmonteras i entreprenaden

 • mynningsventil:

  (vid betonggjutning) ventil placerad i änden av gjutrör som är anslutet till en betongpump

Till toppen av sidan