Anläggning 20
|
AMA MER MOTIV
SPRUTBETONG I ANLÄGGNING
Generation 
Anläggning 20

EBFSPRUTBETONG I ANLÄGGNING

AMA

Den som leder och övervakar tillverkning av färsk sprutbetong... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • bergyta:

  avser både naturlig, av sprängning opåverkad bergyta, och sprängd bergyta

 • mängdförteckning:

  förteckning över mängder av skilda slag med eller utan beskrivning av utförande, funktion eller kvalitet (AB 04)

 • sprutbetong:

  betong som har påförts genom sprutning av betongmassa med hjälp av tryckluft

 • teoretisk sektion:

  area inom teoretiska begränsningslinjer

Till toppen av sidan