Anläggning 20

EBF.314Fiberarmerad sprutbetong

AMA

Armering ska utföras med stålfiber. Stålfiber ska... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik krav på minsta... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • sprutbetong:

    betong som har påförts genom sprutning av betongmassa med hjälp av tryckluft

Till toppen av sidan