Anläggning 20

EBF.3Sprutbetong i tunnel eller bergrum

AMA

Personal som arbetar med betongsprutning ska vara... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange krav på att tid för kartering av tunnelns/bergrummets... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Insprutade dräner

Anmärkning

Ersättning för arbete under... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • sprutbetong:

    betong som har påförts genom sprutning av betongmassa med hjälp av tryckluft

Till toppen av sidan