Anläggning 20

EBF.122Sprutbetong vid förbättring och reparation av rörbro av stål

AMA

Rörbro ska torrläggas och rensas.

Ytor som ska sprutas med Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

 • bedömt vattenflöde genom rörbro vid reparationstidpunkt
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • efterbehandling:

  behandling av jord, grundvatten, berg, sediment eller byggnadsmaterial som är klassificerat som förorenat

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • rörbro:

  bro, som genom samverkan mellan rör och jord, ges erforderlig bärförmåga och där rörets tvärsektion har en radie som är konstant eller föränderlig över tvärsnittet

 • sprutbetong:

  betong som har påförts genom sprutning av betongmassa med hjälp av tryckluft

Till toppen av sidan