Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • efterbehandling:

  behandling av jord, grundvatten, berg, sediment eller byggnadsmaterial som är klassificerat som förorenat

 • förankring:

  konstruktionselement med fri töjningslängd som kan förspännas, såväl temporära som permanenta, och som överför kraft till en mothållande formation av berg, jord eller annan konstruktion

 • grund:

  del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • membranhärdning:

  täckning av nygjuten betong (speciellt beläggningsbetong) med vatten- och diffusionstät hinna som förhindrar fuktavgång från betongen

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • risk:

  sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom

 • sprutbetong:

  betong som har påförts genom sprutning av betongmassa med hjälp av tryckluft

Till toppen av sidan