Platsgjuten brunn, kammare e d på värmeledning

Begreppsbestämningar

  • avstängningsanordning:

    anordning för avstängning av vätsketransport    Exempel: se figur

Till toppen av sidan