Anläggning 20

EBE.2151Betonggjutning kategori B vid nybyggnad av ledning

AMA

Schaktytor mot vilka gjutning ska utföras ska... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange inmätning av betongkonstruktion för ledning... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jord:

    (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95)    Jämför med berg, jordart, mark. Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material.

Till toppen av sidan