Anläggning 20

EBE.122Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation av kaj

AMA

Kvarsittande gjutavstängare ska uppfylla krav enligt Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange kvarsittande gjutavstängare under EBB.3312.

Ange krav... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • betongmassa:

  betong som ännu inte har hårdnat, kallas även färsk betong

 • flyttning:

  material eller utrustning som demonteras och återmonteras i entreprenaden

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • mynningsventil:

  (vid betonggjutning) ventil placerad i änden av gjutrör som är anslutet till en betongpump

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • risk:

  sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom

 • tolerans:

  tillåten avvikelse från angivet värde

 • tätskikt:

  skikt som är tätt mot vatten i vätskefas under visst övertryck (TNC 95)

Till toppen av sidan