Betonginklädnad

Begreppsbestämningar

  • berg:

    del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

  • betong:

    material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

Till toppen av sidan