Betonggjutning kategori A

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • betongmassa:

  betong som ännu inte har hårdnat, kallas även färsk betong

 • efterbehandling:

  behandling av jord, grundvatten, berg, sediment eller byggnadsmaterial som är klassificerat som förorenat

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

Till toppen av sidan