Anläggning 20

EBC.2Ingjutningsgods m m

RA

Föreskriv skyddsbehandling på ingjutningsgodset om... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Ingjutningsgods med vikt ≤ 2 kg/st

Arbete mäts i... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • grund:

    del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

Till toppen av sidan