Ospänd armering

Begreppsbestämningar

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • motgjutningsyta:

  betongyta som ska motgjutas i en senare etapp; se gjutfog

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • vct:

  vattencementtal, kvot av effektiv vattenhalt och cementhalt (TNC 103)

Till toppen av sidan