Anläggning 20
|
AMA RA MER
FORMAR, FORMSTÄLLNINGAR M M FÖR BETONGGJUTNING I ANLÄGGNING
Generation 
Anläggning 20

EBBFORMAR, FORMSTÄLLNINGAR M M FÖR BETONGGJUTNING I ANLÄGGNING

AMA

Bärande och stödjande form samt formställning ska utföras... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

 • om uppgift ska lämnas på belastningar av...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • allmän trafik:

  all trafik som kan påverka tredje man, i praktiken all trafik som inte är byggplatsens trafik inom arbetsområdet

 • grund:

  del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

 • landfäste:

  ändstöd för bro som är förenat med bros huvudbärverk

 • rivning:

  material eller utrustning som rivs. Rivet material ska återvinnas, energiutvinnas eller deponeras. Rivet material kan i vissa fall utgöra fyllningsmassor i entreprenaden.

Till toppen av sidan