Anläggning 20
|
AMA RA MOTIV AmaNytt
PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER I ANLÄGGNING
Generation 
Anläggning 20

EBPLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER I ANLÄGGNING

AMA

För verifiering av överensstämmelse med krav på produkter ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser platsgjutna konstruktioner samt betongelement som inte ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

AMA-nytt Beskrivningsdel

Ändringar i AMA-nytt 1/2022 utgår.

Ändringarna är nu ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • injektering:

  inpressning av material i sprickor och hålrum för tätning eller förstärkning (TNC 95)

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • ledningsgrav:

     Exempel: Se figur.

 • mätgräns:

  mot mät- och ersättningsregel svarande gräns

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • schaktbottennivå:

  över denna nivå kan berget lossgöras och utlastas med till exempel grävskopa

 • säkerhetsklass:

  indelning av konstruktioner efter skadekonsekvens vid brott

 • teoretisk bergkontur:

  linje som utgör begränsning av den teoretiskt erforderliga bergschakten i sektionen

 • teoretisk sektion:

  area inom teoretiska begränsningslinjer

 • trumma:

  jordöverfylld konstruktion med fri öppning mindre än eller lika med 2 m. Trumma har i allmänhet öppet in- och utlopp och är avsedd att leda vatten under trafikerad yta. Trumma utgörs vanligen av rör

 • verifiering:

  bekräftelse som erhålls genom att undersöka och dokumentera att specificerade krav har uppfyllts

Till toppen av sidan