Anläggning 20

DJBFÖRANKRINGAR AV KONSTRUKTIONER

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Spännstål ska uppfylla krav... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser förankringar av konstruktioner.

Ange under aktuell kod... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i antal. Antal som mäts är antal förankringar... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • förankring:

  konstruktionselement med fri töjningslängd som kan förspännas, såväl temporära som permanenta, och som överför kraft till en mothållande formation av berg, jord eller annan konstruktion

 • injektering:

  inpressning av material i sprickor och hålrum för tätning eller förstärkning (TNC 95)

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

Till toppen av sidan