Återställande av överbyggnad för järnväg

Begreppsbestämningar

  • överbyggnad:

    (vid markbyggnad) del av markanläggning som påförs terrassen; se figur under terrassyta

Till toppen av sidan