Återställande av väg, plan o d med beläggning av betongmarkplattor, betongmarksten o d

Begreppsbestämningar

  • betong:

    material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

Till toppen av sidan