Justering av växel och spårkorsning

Begreppsbestämningar

  • bax:

    (för järnväg) flyttning av spår, växlar och spårkorsningar i plan och/eller höjd från befintligt läge, utan någon form av demontering. Utförs oftast med spårriktmaskin

Till toppen av sidan