Anläggning 20

DFC.1Sliprar i växel och spårkorsning

AMA

MER

Anmärkning

Arbete mäts och ersätts enligt regel för DF... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • asfalt:

    ordet asfalt används som kortform för asfaltmassa och asfaltbeläggning

  • betong:

    material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

Till toppen av sidan