Diverse spårarbeten

Begreppsbestämningar

  • ballast:

    kornformigt material som används till byggande. Kan vara naturlig, industriellt framställd eller återvunnen

  • mängdförteckning:

    förteckning över mängder av skilda slag med eller utan beskrivning av utförande, funktion eller kvalitet (AB 04)

  • sth:

    (för järnväg) största tillåtna hastighet

Till toppen av sidan