Tak- och väggdränering i tunnel, bergrum och övrig bergschakt

Begreppsbestämningar

 • bakfall:

  (för VA) med bakfall i självfallsledning avses en lutning tvärsemot avsedd flödesriktning

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • grund:

  del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

 • sprutbetong:

  betong som har påförts genom sprutning av betongmassa med hjälp av tryckluft

Till toppen av sidan