Övergångskonstruktioner vid reparation

Begreppsbestämningar

  • övergångskonstruktion:

    (vid brobyggnad) konstruktion avsedd att ta upp förekommande längd- och vinkelrörelser samt överbrygga öppningar mellan olika konstruktionsdelar

Till toppen av sidan