Övergångskonstruktioner vid nybyggnad

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • kantbalk:

  (vid brobyggnad) balk som i sidled avgränsar en brobaneplatta och samtidigt bland annat utgör infästningselement för räcke

 • landfäste:

  ändstöd för bro som är förenat med bros huvudbärverk

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • överbyggnad:

  (vid markbyggnad) del av markanläggning som påförs terrassen; se figur under terrassyta

 • övergångskonstruktion:

  (vid brobyggnad) konstruktion avsedd att ta upp förekommande längd- och vinkelrörelser samt överbrygga öppningar mellan olika konstruktionsdelar

Till toppen av sidan