Grundavlopp för bro

Begreppsbestämningar

  • grundavlopp:

    (vid brobyggnad) rör som går genom en brobaneplatta och som avleder vatten som samlas i beläggning över vattenavledande isolering

Till toppen av sidan