Anläggning 20

DEP.111Ytavlopp för bro

AMA

Ytavlopp ska utföras av stålrör med plåtkrage för anslutning... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • vilka ytavlopp, om annat än...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • tätskikt:

    skikt som är tätt mot vatten i vätskefas under visst övertryck (TNC 95)

  • vinkel:

    se figur; jämför med hörn

Till toppen av sidan