Ytavlopp för bro

Begreppsbestämningar

  • tätskikt:

    skikt som är tätt mot vatten i vätskefas under visst övertryck (TNC 95)

  • vinkel:

    se figur; jämför med hörn

Till toppen av sidan