Anläggning 20

DEG.27Förtillverkade fundament för räcke för gång- och cykelväg o d

MER

Arbete mäts i antal.

Komplettering av ersättningsregeln

Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan