Anläggning 20
|
RA
Räcken för gång- och cykelväg o d
Generation 
Anläggning 20

DEG.2Räcken för gång- och cykelväg o d

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • typ av räcke
  • ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ytbehandling:

    (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan