Anläggning 20
|
AMA RA AmaNytt
Räcken för väg, plan o d samt bro
Generation 
Anläggning 20

DEG.1Räcken för väg, plan o d samt bro

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Stål

För skyddsanordning som inte ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

 • typ ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

AMA-nytt Beskrivningsdel

Begreppsbestämningar

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • marin miljö:

  med marin miljö avses bräckt vatten eller saltvatten. I vertikal led begränsas den marina miljön av ett område mellan nivån HHW +5,0 m och nivån LLW -1,0 m    I vattendrag som mynnar ut i bräckt vatten eller i saltvatten begränsas den marina miljön i horisontal led av området beläget från kustlinjen och 1 000 m uppströms.    Överytan av en brobaneplatta som är försedd med tätskikt anses inte vara i marin miljö.

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • ståndare:

  (vid bergsprängning) vertikalt eller i det närmaste vertikalt borrhål

 • tillverkare:

  i AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

 • vägmiljö:

  i vertikal led ett område som uppåt begränsas av nivån överkant körbana +6,0 m. Med körbana avses i detta fall underliggande vägs körbana. I horisontal led samt i vertikal led nedåt begränsas vägmiljön till ett område beläget enligt figur nedan    Vägmiljön för brodelar ovanför brobaneplatta begränsas av nivån överkant beläggningen samt uppåt +6,0 m. I horisontal led gäller begränsningar enligt figur nedan. För pylontorn och bågar gäller vägmiljön även 2,0 m under överkant beläggning.    Överytan av en brobaneplatta eller trafikerad bottenplatta som är försedd med tätskikt anses inte vara i vägmiljö.Överytan av en brobaneplatta eller trafikerad bottenplatta som är försedd med tätskikt anses inte vara i vägmiljö.

Till toppen av sidan