Väg- och ytmarkeringar med vägbanereflektorer

Begreppsbestämningar

  • förborrning:

    förarbete till pålslagning, spontning, sondering, provtagning med mera genom att ett hål borras upp; jämför prylning

Till toppen av sidan