Väg- och ytmarkeringar med termoplastisk massa

Begreppsbestämningar

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • nivåskillnad:

  (vid markbeläggning) nivåskillnad vid fog för beläggningar av gatsten, plattor och dylikt, se figur

 • vägmarkering:

     indelas i längsgående markering – avser heldragna och intermittenta linjer i vägbanans eller körbanans mitt och kant tvärgående markering – avser till exempel markering av övergångsställe, farthinder, cykelöverfart, stopplinje, väjningslinje övrig markering – vägmarkeringar som inte är längs- eller tvärgående

 • ytpärlor:

  (vid vägbyggnad) ljusreflekterande glaspärlor som appliceras på vägmarkerings yta vid utläggningstillfället

Till toppen av sidan