Anläggning 20
|
AMA RA MER MOTIV
KANTSTÖD
Generation 
Anläggning 20

DECKANTSTÖD

AMA

Kantstödslinje ska bilda raka sträckor eller jämna kurvor... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Kantstöd som har ett utsatt läge för den tunga trafiken,... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Komplettering av ersättningsregeln

I... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • grus:

  grovkornig eller blandkornig jordart där grusfraktionen dominerar (TNC 95)    Grus av blandkornig jordart är siltigt eller lerigt.

 • kantstöd:

  stöd främst för avgränsning av ytor på olika nivåer

 • mät- och ersättningsregel:

  regel för mätning och ersättning av arbete

 • ståndare:

  (vid bergsprängning) vertikalt eller i det närmaste vertikalt borrhål

Till toppen av sidan