KANTSTÖD

Begreppsbestämningar

  • betong:

    material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

  • kantstöd:

    stöd främst för avgränsning av ytor på olika nivåer

  • ståndare:

    (vid bergsprängning) vertikalt eller i det närmaste vertikalt borrhål

Till toppen av sidan