Anläggning 20

DEC.13Kantstöd av granit, satta i obundet material med motstöd av betong

AMA

RA

Ange om material för motstöd eller fyllning efter utgrävning... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • kantstöd:

  stöd främst för avgränsning av ytor på olika nivåer

 • kornstorlek:

  storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59)    Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

 • krossmaterial:

  material som har tillverkats genom krossning av sprängsten, grovjord eller mycket grov jord    Exempel: Krossad sprängsten och krossade block.

 • sättmått:

  (vid betonggjutning) mått på konsistens hos färsk betongmassa bestämd med hjälp av sättkon

Till toppen av sidan