Anläggning 20

DEC.12Kantstöd av granit, satta i obundet material med motstöd av asfaltmassa

AMA

RA

Ange om material för motstöd eller fyllning efter utgrävning... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kantstöd:

    stöd främst för avgränsning av ytor på olika nivåer

  • krossmaterial:

    material som har tillverkats genom krossning av sprängsten, grovjord eller mycket grov jord    Exempel: Krossad sprängsten och krossade block.

Till toppen av sidan