Anläggning 20
|
RA MER AmaNytt
BODAR, KURER O D
Generation 
Anläggning 20

DEBBODAR, KURER O D

RA

Avser kompletta enheter inklusive placering och förankring.

... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

I RA utgår det sista stycket.

Det ersätts med:

Ange ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • förankring:

    konstruktionselement med fri töjningslängd som kan förspännas, såväl temporära som permanenta, och som överför kraft till en mothållande formation av berg, jord eller annan konstruktion

Till toppen av sidan