Skydd av vegetationsyta mot uttorkning, ogräs m m

Begreppsbestämningar

  • makadam:

    krossat bergmaterial med kornfraktion mellan 2 och 63 mm    Vanligen förekommande fraktioner: 4–8 mm, 8–12 mm, 8–16 mm, 12–16 mm, 16–27 mm, 16–31,5 mm och 31,5–63 mm.

  • marktäckning:

    metod att skydda markytan mot erosion, kraftig avdunstning eller ogräsuppslag genom att påföra den något täckningsmaterial    Marktäckning utförs med torv, bark, flis, sand, löv, halm, speciell marktäckningspapp eller dylikt.

  • växtbädd:

    lager bestående av växtsubstrat som växterna utnyttjar för sin närings- och vattenupptagning samt för rötternas andning

Till toppen av sidan