Anläggning 20

DDB.2Plantering av plantskoleväxter m m

AMA

Plantskoleväxter ska uppfylla fordringarna i... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om växtmaterial har förbeställts av beställaren... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • E-plantmaterial:

    även E-certifikat, kvalitetsbeteckning av växter framtagna och utvalda för svenskt klimat. Plantorna säljs med bifogat E-certifikat

  • jord:

    (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95)    Jämför med berg, jordart, mark. Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material.

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

Till toppen av sidan