Läggning av förodlade vegetationsmattor o d

Begreppsbestämningar

  • färdigställandeskötsel:

    skötsel av nyplanterade växter och nysådda arealer fram till slutbesiktningen

  • växtbädd:

    lager bestående av växtsubstrat som växterna utnyttjar för sin närings- och vattenupptagning samt för rötternas andning

Till toppen av sidan