Avjämning m m av växtbädd

Begreppsbestämningar

  • jämnhetstolerans:

    största tillåtna avvikelse mätt från till exempel en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning

  • nivåtolerans:

    största tillåtna avvikelse från projekterad nivå

Till toppen av sidan