Kalkning

Begreppsbestämningar

  • jordart:

    jord som genom bildningssättet har en särskild sammansättning och särskilda egenskaper (TNC 95)    Översättningsnyckel med svenska och engelska geotekniska förkortningar, se bilaga Klassificering och benämning.

  • lerhalt:

    halt av ler (material mindre än 0,002 mm) i viktprocent av finjorden

Till toppen av sidan