Anläggning 20
|
RA
Växtbädd för dagvattenhantering
Generation 
Anläggning 20

DCL.24Växtbädd för dagvattenhantering

RA

Beakta att växtbädd för dagvattenhantering kan innefatta... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • geotextil:

    plan, genomsläpplig, polymerisk (syntetisk eller naturlig) textil vilken kan vara icke-vävd, stickad eller vävd, och som används i kontakt med jord och/eller andra material i geotekniska applikationer (SS-EN ISO 10318-1)

  • växtbädd:

    lager bestående av växtsubstrat som växterna utnyttjar för sin närings- och vattenupptagning samt för rötternas andning

Till toppen av sidan