Anläggning 20

DCL.22Växtbädd med pimpsten, biokol o d

RA

Under denna kod och rubrik anges krav på växtbäddar... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

  • växtbädd:

    lager bestående av växtsubstrat som växterna utnyttjar för sin närings- och vattenupptagning samt för rötternas andning

  • växtsubstrat:

    beteckning för material som ingår i en växtbädd

Till toppen av sidan