Erosionsskydd av tillvaratagen markvegetation och jordmån

Begreppsbestämningar

  • jordmån:

    del av jordlager som direkt påverkas av klimat, vegetation och djurliv (TNC 96)

Till toppen av sidan