Anläggning 20

DCK.13Släntbeklädnad av marktegel

AMA

Marktegel ska uppfylla angivna krav och vara deklarerad... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • sort och dimension
  • fogbredd
  • krav på jämnhetstolerans
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • krossmaterial:

    material som har tillverkats genom krossning av sprängsten, grovjord eller mycket grov jord    Exempel: Krossad sprängsten och krossade block.

  • makadam:

    krossat bergmaterial med kornfraktion mellan 2 och 63 mm    Vanligen förekommande fraktioner: 4–8 mm, 8–12 mm, 8–16 mm, 12–16 mm, 16–27 mm, 16–31,5 mm och 31,5–63 mm.

Till toppen av sidan