Anläggning 20

DCJ.2Sandyta av formbar leksand

AMA

Material till formbar sand ska uppfylla krav... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • sand:

    grovkornig eller blandkornig jordart där sandfraktionen dominerar (TNC 95)

Till toppen av sidan