Strid sand för stötdämpande ytor

Begreppsbestämningar

  • sand:

    grovkornig eller blandkornig jordart där sandfraktionen dominerar (TNC 95)

Till toppen av sidan