Komplettering av finmakadam i växlingsgator

Begreppsbestämningar

  • finjordshalt:

    masshalt av korn mindre än 0,063 mm räknat på jordmaterial mindre än 63 mm

  • krossmaterial:

    material som har tillverkats genom krossning av sprängsten, grovjord eller mycket grov jord    Exempel: Krossad sprängsten och krossade block.

Till toppen av sidan