Anläggning 20
|
AMA RA MOTIV
MARKBELÄGGNINGAR
Generation 
Anläggning 20

DCGMARKBELÄGGNINGAR

AMA

Tabell AMA DCG/1. Kornstorleksfördelning för material...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik om kontrastmarkering... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • geotextil:

    plan, genomsläpplig, polymerisk (syntetisk eller naturlig) textil vilken kan vara icke-vävd, stickad eller vävd, och som används i kontakt med jord och/eller andra material i geotekniska applikationer (SS-EN ISO 10318-1)

  • materialskiljande lager:

    lager av jord, geotextil eller annat material som förhindrar att två intilliggande jordlager med olika kornstorlek blandar sig med varandra

Till toppen av sidan