Anläggning 20

DCG.53Beläggning av gräsarmeringsplattor av plast

RA

Ange

  • mått
  • tjocklek
  • kulör
  • fyllnadsgrad med jord i plattorna
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jord:

    (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95)    Jämför med berg, jordart, mark. Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material.

Till toppen av sidan