Beläggning av marktegel

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • dränlager:

  (i mark) lager som anordnas för avledning av vatten, ofta till dräneringsledning eller dylikt

 • fris:

  en enkel rad med natursten, marksten eller plattor som läggs i ytterkant på en yta bestående av annat material eller storlek på sten/plattor skär igenom en yta med annan sten eller platta

 • jämnhetstolerans:

  största tillåtna avvikelse mätt från till exempel en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning

 • nivåskillnad:

  (vid markbeläggning) nivåskillnad vid fog för beläggningar av gatsten, plattor och dylikt, se figur

Till toppen av sidan